۰۹ ارديبهشت ۱۳۸۶
مکتب خانه

 

در راستای مجموعه عکس هایی که از مذاهب و آیین های مذهبی در مالزی تهیه می کنم، چند روز پیش سری به یک مکتب خانه آموزش قرآن  زدم.

امیدوارم توقع دیدن یک سری بچه در حالات عرفانی و ملکوتی را نداشته باشید. تکرار واژه ها و حرکات نا ملموس به مدت 45 دقیقه از حوصله هر بچه ی سالمی خارج است.

روز خوبی بود

--------

------

--------

 

------

 ------

مجد [ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]

- همچو طفلان به مکتب حسنت
ابجد عشق را بیاموزیم « عراقی»
یا به قول ابوسعید ابوالخیر:
- در مکتب عشق با همه دانایی
سر گشته چو طفلان نوآموز شوی


حامد [ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]

عکسهای قشنگی بود
موفق باشی


زارعی [ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]

سلام خسثه نباشید
لینك شدید


عبدالخالق بارانزهی [ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]

سلام . حتما بخوانید