۲۲ مهر ۱۳۸۱
خام بد م ، پخته
خام بد م ، پخته شد م ، سوختم .هیچ وقت از همصحبتی با عكاسان خبری با تجربه ای كه سنی را پشت سر گذرانده اند سیر نمی شوم.یك دنیا حرف دارند و هر حرفشان یك دنیا تجربه.فقط كافیست چند لحظه خوب به چشمانشان خیره شوی و تصور كنی میلیارد ها تصویری كه این چشم ها بلعیده اند،مواجه شان با هزاران حادثه كوچك و بزرگی كه تاریخ چند دهه اخیر كشور و حتی دنیا را شامل می شوند."محمد فرنود" از عكاسان قدیمی كشورمان است كه هنوز فعال و پویا در حال همكاری با اژانس عكس سیپا است.بی شك او سهم زیاد و پر رنگی را در تاریخ عكس مطبوعاتی به خود اختصاص داده است.بسیاری از هم نسلان من ایران رژیم گذشته،انقلاب،جنگ،و حوادث مهم معاصر را با عكس های خلق شده توسط فرنود و هم سنگرانش به یاد می آورند .دیدن دنیا از زاویه چشم یك عكاس كه حرفه اش به نوعی دوباره دیدن زندگی است لذتی است كه هر لحظه آن را آرزو دارم....آمین
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!